แผนรายได้ โอม ครีมนาโนสมุนไพร , แผนการตลาดโอมครีมสมุนไพรนาโน , แผนธุรกิจสยามรัตนา
: 064-4545524  |  Line ID : @930ynwlc

 

โอม ครีมนาโนสมุนไพร

 

  1. ซื้อสะสมได้ มี 1 หลอด ซื้อเพิ่มอีก 9 หลอด ขึ้นตำแหน่งทันที
  2. ไม่มีเงื่อนไขอื่น ไม่มีระยะเวลากำหนด ซื้อครบเมื่อไหร่ ขึ้นเมื่อนั้น
  3. ไม่ต้องกังวลข้างอ่อน ข้างแข็ง หรือรอการจับคู่จ่าย เพราะจ่ายทุกหลอดที่มีการแนะนำไป
 

แพคเกจสร้างรายได้

 

Size S ครีมโอม 1 หลอด
รับค่าแนะนำ 2 ชั้นลึก โดยในชั้นแรกรับค่าแนะนำหลอดละ 80 บาท และในชั้นที่ 2 รับค่าแนะนำหลอดละ 15 บาท

 

Size M ครีมโอม 10 หลอด
รับค่าแนะนำเพิ่มในชั้นที่ 3 หลอดละ 5 บาท

 

Size L ครีมโอม 30 หลอด
รับค่าแนะนำเพิ่มในชั้นที่ 4 หลอดละ 5 บาท

 

Size XL ครีมโอม 50 หลอด
รับค่าแนะนำเพิ่มในชั้นที่ 5 หลอดละ 5 บาท

 

Size XXL ครีมโอม 100 หลอด
รับค่าแนะนำเพิ่มในชั้นที่ 6 หลอดละ 5 บาท

 

ตัวอย่างรายได้ เมื่อแต่ละคน แนะนำเพียงแค่ 10 หลอด

 

ชั้นที่ 1 10 หลอด x 80 บ. = 800 บาท
ชั้นที่ 2 10 x 10 100 x 15 บ = 1,500 บาท
ชั้นที่ 3 100 x 10 1,000 x 5 บ = 5,000 บาท
ชั้นที่ 4 1000 x 10 10,000 x 5 บ = 50,000 บาท 
ชั้นที่ 5 10,000 x 10 100,000 x 5 บ = 500,000 บาท  
ชั้นที่ 6 100,000 x 10 1,000,000 x 5 บ = 5,000,000 บาท